DOSIO, o.p.s. , HRADEC KRÁLOVÉ na výletu :
ZPĚT
20.9.2008 - sklárna v Harrachově